Een padelbaan is omheind met wanden, glazen wand achterin het veld. Verder is het veld omgeven door een gaashekwerk.

Meestal wordt in dubbelspel wordt gespeeld, dus met twee spelers aan elke kant van het net, wat betekent dat er in totaal vier spelers op de baan staan. Er kan echter ook enkelspel worden gespeeld, waarbij er slechts één speler aan elke kant van het net staat. 

Het doel van het spel is om de bal over het net te slaan en deze op de speelhelft van de tegenstander te laten stuiteren zonder dat deze de bal terug kan slaan. Dit is te herkennen van veel andere racketsporten zoals tennis. Raakt de bal het hek of het glas zonder te stuiteren? De bal is dan direct uit, punt gaat naar de tegenstander.

Het spel begint met een service, waarbij de server de bal diagonaal over het net slaat naar de andere kant van de baan. Hiervoor krijgt de speler twee kansen. De bal moet eerst op de grond in het juiste vak stuiteren voordat de tegenstander deze terug mag slaan. De bal mag na de stuiter wel het glaswerk raken, maar niet het hekwerk. Vaak is een bal tegen het hek duidelijk te horen omdat dit een heel ander geluid produceert dan glas. Vervolgens wordt er om de beurt gespeeld totdat een van de teams een punt scoort. Wat betekent let bij een service?
Als bij de service de bal eerst het net raakt en daarna de grond en vervolgens de glaswand, dan moet de service opnieuw worden genomen. Speler behoudt zijn eerste servicebeurt. Ook als de bal bij de service eerst de netband raakt en daarna de grond twee keer raakt voordat de tegenstander hem kan terugslaan, dan moet de service opnieuw worden genomen. Als de bal eerst het net raakt en vervolgens de grond en dan het hekwerk, dan wordt dit beschouwd als een fout. Tweede service moet worden gespeeld.

De puntentelling in padel is vergelijkbaar met die van tennis. De eerste punt die een speler scoort, wordt geteld als '15', de tweede punt is '30', de derde is '40', en de vierde punt is een game winnend punt, waarmee de speler de game wint.

Als beide spelers of teams drie punten (of '40-40') hebben gescoord, wordt dit 'deuce' genoemd. Vanaf deuce moet een speler twee punten op rij scoren om de game te winnen. De eerste punt na deuce wordt 'advantage' genoemd. Als de speler met 'advantage' de volgende punt wint, wint hij/zij de game. Als hij/zij de punt verliest, gaat de score terug naar 'deuce' en moet de speler opnieuw twee punten op rij scoren om de game te winnen.
Wie zien dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van golden point. Het eerste team dat het golden point (40-40) scoort, wint de game.

Aan het net zijn er strikte regels van toepassing om fair play en veiligheid tijdens het spel te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om je racket over het net te steken, behalve wanneer de bal eerst op je eigen helft heeft gestuiterd. Als speler mag je nooit het net aanraken.

Een belangrijk aspect van padel is dat de bal via de glazen wanden gespeeld kan worden. Dit betekent dat er veel verschillende strategieën mogelijk zijn en dat het spel veel dynamischer is dan bijvoorbeeld tennis. Deze speelstijl is herkenbaar uit vanuit squash. De glazen wanden maken het mogelijk om de bal vanuit verschillende hoeken te spelen en zorgen voor spectaculaire rally's.

02 maart 2023 — Floris de Bruyn Kops